Waarom zou ik mijn kind bij
Het Kabouterhuis brengen?

Wij willen graag dat jij en jouw kind zich thuis en vertrouwd voelen bij ons kinderdagverblijf. Als je net naar de mogelijkheden aan het kijken bent voor de dagopvang van jouw kind dan snappen we dat er veel verschillende keuzes zijn. Het belangrijkst is dat jij de beste keuze voor jouw kind maakt.

Als kinderdagverblijf onderscheiden wij ons door ons huiselijke karakter. Wij zien het als onze taak om te zorgen dat een kind zich veilig en vertrouwd bij ons voelt. Het Kabouterhuis heeft een aantal regels, waar kinderen zich aan moeten houden, dit geeft rust voor de kinderen, zij weten dan waar ze aan toe zijn. Wij hebben hier een begeleidende rol in. Wij zijn gericht op een optimale omgeving voor een kind waarin het zich spelend kan ontwikkelen en kan leren wat het is om samen te zijn.

Ontwikkeling van jouw kind

  • Het scheppen van een omgeving waar het kind zich veilig en geborgen voelt

  • Kinderen leren omgaan met anderen, respect hebben voor elkaar

  • Kinderen deskundige leiding geven

  • Kinderen een aanvulling op de opvoeding thuis geven

Wat kost jullie kinderdagverblijf?

Kijk linksboven op deze pagina, daar vind je onze tarieven.

Wat zijn de openingstijden?

Wij zijn elke werkdag geopend van 07.30 tot 18.00 uur. Tevens kunt u voorschoolse opvang aanvragen van 07.00 tot 07.30 uur.
U mag uw kind te allen tijde brengen en halen, behalve tussen 9.00 uur tot 9.30uur, 11.30uur tot 12.00 uur en 15.00 uur tot 15.30 uur. De kinderen zitten namelijk op die tijden aan tafel om te eten.

Dagdelen per dag

  • Vervroegde opvang van 07.00 uur tot 07.30 uur

  • ’s Ochtends van 07.30 uur tot 12.45 uur

  • ’s Middags van 12.45 uur tot 18.00 uur

Met welke methodes werken jullie?

Op ons kinderdagverblijf werken wij met de observatiemethode “Kijk registratie”. Kijk is een instrument waarmee wij de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar in kaart brengen. Op verschillende aspecten van de ontwikkeling worden de kinderen op systematische wijze geobserveerd.

Hierbij kijken wij naar de volgende ontwikkelingslijnen:
– Sociaal emotioneel
– Grote en kleine motoriek
– Spelontwikkeling
– Zelfredzaamheid
– Spraak-taal ontwikkeling
– Cognitieve ontwikkeling

Aan de hand van deze ontwikkelingslijnen wordt zichtbaar gemaakt wat het kind al kan en weet en welke volgende stap in zijn ontwikkeling mogelijk is. Hierbij kunnen de pedagogisch medewerkers de kinderen in hun ontwikkeling beter ondersteunen en begeleiden.

De registratiemomenten zijn met 2,9 jaar en 3,9 jaar. Ieder kind wordt gekoppeld aan een mentor. Zij zal de registraties doen en de overdracht uitvoeren.

Voldoen jullie aan de voorschriften?

De GGD controleert in opdracht van de gemeente Nijkerk aan de hand van een checklist één keer per jaar of Het Kabouterhuis aan de voorschriften voldoet. Naar aanleiding van de volledige inspectie stelt de GGD een inspectierapport op. Dit GGD rapport wordt met de oudercommissie besproken.

Onze oudercommissie is te bereiken via: ockabouterhuis @ hotmail.com

De GGD rapporten zijn hier te downloaden:

Het beste voor jouw kind

  • Wij werken met een oudercommissie

  • Vraag ons naar ons beleidsplan

Andere vragen of een keertje meekijken?
Neem contact met ons op!

CONTACT